Thomas Aquinas: Scriptum super Libros Sententiarum, III

vol. 5, p. 230


QUAESTIO 5
Deinde quaeritur de propagatione carnis Christi ex matre eius; et circa hoc
quaeruntur tria: 1. De materia ex qua conceptum est corpus eius; 2. De tempore
conceptionis; 3. De sanctificatione concepti.
ARTICULUS 1
Utrum corpus Christi fuerit ex purissimis Virginis sanguinibus
Ad primum sic proceditur.
1. VIDETUR, quod corpus Christi non fuerit formatum solum ex purissimis sanguinibus
Virginis, sicut Damascenus dicit. Eorum enim quae
specie conveniunt, est materia eiusdem rationis: quia forma naturalis materiam
determinatam requirit. Sed aliorum hominum materia est ex eo quod ex viro et
muliere deciditur. Cum ergo Christus, inquantum homo, fuerit eiusdem speciei
cum aliis hominibus, videtur quod corpus eius non solum ex sanguinibus matris
Virginis formatum sit.
2. Praeterea, ad Rom. 1, 3, dicitur: «Factus est ei ex semine David secundum
Carnem». Sed id ex quo fit aliquid, est materia eius. Ergo materia corporis
Christi non est sanguis, sed semen.
3. Praeterea, in collecta dicitur, quod Deus Verbum
suum de Virgine carnem sumere voluit. Sed de illo corpus Christi formatum est
quod de Virgine sumpsit. Ergo corporis Christi materia non est sanguis, sed caro.
4. Praeterea, ut in 2 de Generat. dicitur, quae magis conveniunt,
facilius invicem transmutantur. Sed magis convenit cum carne caro quam sanguis.
Ergo convenientius est dicere corpus Christi ex carne Virginis formatum
esse quam ex eius sanguine.
5. Praeterea, generativa non operatur nisi ex eo quod residuum est nutritivae
virtuti; cum nutritiva generativae deserviat. Sanguis autem non est residuum ab
opere nutritivae; immo est quo nutritiva indiget in via existens ad nutriendum
membra. Ergo sanguis non potest esse materia a virtute generativa ministrata
ad conceptionem prolis: et sic idem quod prius.
SED CONTRA est quod dicit Damascenus, quod divina sapientia ex purissimis
sanguinibus Virginis carnem sibi copulavit.
Praeterea, corpus Christi non est formatum nisi ex materia quam Virgo ministravit,
talem in natura qualem aliae matres ministrant ad conceptum prolis.
Sed, ut in 15 de Animalibus dicitur, materia ex qua corpus
conceptum formatur, quam mater ministrat, est sanguis, qui menstruum dicitur.
Ergo et corpus Christi ex sanguine formatum est.

Torna all'inizio