Thomas Aquinas: Scriptum super Libros Sententiarum, III

vol. 5, p. 510


ARTICULUS 2
Utrum humanitati Christi exhibenda sit latria
Ad secundum sic proceditur.
1. VIDETUR quod humanitati Christi non sit latria exhibenda. Dicitur enim in
Glossa super illud Psalm. 98: «Adorate scabellum pedum eius: caro Christi
non est adoranda illa adoratione latriae quae soli Deo debetur».
2. Praeterea, ea quae ad naturam pertinent in Christo distincta sunt. Sed reverentia
non solum debetur personae. Sed naturae. Cum igitur natura humana sit
alia a divina, alia sibi debetur reverentia: ergo non debetur sibi latria, quae
tantum Deo debetur.
3. Praeterea, sicut dictum est, latria exhibetur Deo, inquantum est ipse
Dominus per creationem. Sed creare non convenit humanitati Christi. Ergo non
est ei exhibenda latria.
SED CONTRA, «Sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita Deus et homo
unus est Christus». Sed eadem reverentia exhibetur animae
hominis et carni eius. Ergo eadem reverentia exhibenda est Filio Dei et humanitati
assumptae; et sic adoranda est latria.
Praeterea, hoc idem patet per auctoritates et exempla in littera posita.
Quaestiuncula II
1. Ulterius. VIDETUR, quod nec imaginibus Christi sit exhibendus cultus latriae.
Exod. 20, 4: «Non facies tibi sculptile neque ullam similitudinem». Ergo multo
minus licet adorare imaginem Christi.
2. Praeterea, de nullo alio irridentur in scripturis idolatrae, nisi quia opera
manuum suarum adoraverunt, quibus ipsi facientes meliores erant. Sed similiter
imagines quas Ecclesia adorat, sunt opera manuum hominum. Ergo videtur
in similem derisionem incidere.
3. Praeterea, in cultu divino non sunt exhibenda nisi ea quae per legem Dei
determinantur. Sed non invenitur in sacris Scripturis institutum de imaginum
adoratione. Ergo videtur nimis praesumptuosum fuisse imaginum adorationem
inducere.
SED CONTRA, imago, inquantum huiusmodi, ducit in imaginatum. Sed imaginatum
harum imaginum quas adoramus, est Christus, qui est adorandus adoratione
latriae. Ergo et imago eius.
Praeterea, Basilius
dicit, quod honor imaginis ad prototypum refertur, idest ad principalem figuram,
scilicet ad imaginatum. Ergo idem honor utrique exhibendus est, et sic
idem quod prius.

Torna all'inizio